Stadt Memmingen:Anliegen A-Z

RSS
AAA
Zum Hauptinhalt

Stadtverwaltung
Memmingen

Marktplatz 1
87700 Memmingen

Tel. 08331/850-0
Fax 08331/5433

stadt(at)memmingen.de

Stadtverwaltung Memmingen - Anliegen A-Z

Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. II

Zulassungsbescheinigung Teil 1 = Fahrzeugschein
Zulassungsbescheinigung Teil 2 = Fahrzeugbrief

KFZ-Fahrzeugschein/-brief
Fahrzeugpapiere

Ihre Ansprechperson

Auskunft KFZ-Zulassungsstelle